Over het Cals

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein en Nieuwegein. Dit zijn zelfstandige scholen die nauw samenwerken en waarvan de onderwijsprogramma’s goed op elkaar aansluiten.

De vestiging Nieuwegein telt ongeveer 2050 leerlingen en 250 medewerkers.
De vestiging in IJsselstein telt ongeveer 1900 leerlingen en 250 medewerkers.

 

Onderwijsaanbod Cals College Nieuwegein

• havo
• atheneum en gymnasium (vwo)
• tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium (tvwo)
• technasium (havo/vwo)

Het Cals College Nieuwegein is een cultuurprofielschool: we vinden het belangrijk dat elke leerling intensief en breed in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarnaast zijn we een technasium en besteden we veel aandacht aan internationalisering.

 

Onderwijsaanbod Cals College IJsselstein

• vmbo

1.     basisberoepsgerichte leerweg (bbl) met en zonder lwoo

2.     kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) met en zonder lwoo

3.     mavo

In de vmbo kbl en bbl bovenbouw bieden we de volgende richtingen aan: 
        - Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
        - Produceren, Installeren en Energie (PIE)
        - Economie en Ondernemen (E&O)
        - Zorg en Welzijn (Z&W)

• havo 
• vwo (atheneum) 1e fase

 

Het Cals College IJsselstein besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling en projectonderwijs. De school biedt het zogeheten MBO-2 traject. Leerlingen kunnen na de afsluiting van de vmbo opleiding één jaar langer op het Cals blijven en hun startkwalificatie (MBO kwalificatieniveau 2) behalen.